Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12-13 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12-13 / 36 Next Page
Page Background

ALBAST VAN HAREN LEEST

Albast van haren leest,

zou er volmaakter lijn

naar stof of naar den geest

ooit de uwe kunnen zijn?

Wie zegt mij waarin ‘t meest

aan goddelijken schijn

belichaamd is geweest:

in deze lenden fijn,

in deze welige weelde,

heup der antieke beelden,

in dezen buik zoo rein,

dat hij voor wie hem vonden,

in marmer, en geschonden,

van Venus zelf zou zijn.

KAREL LEROUX

0,65 / 0,20 / 0,20 albast pomaia (I.)