Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16-17 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 36 Next Page
Page Background

DE BEELDHOUWER WILLY DE MEESTER IS BEGAAN

MET DE VORM EN VERTREKT DAARBIJ VANUIT EEN

MENSELIJKE GESTALTE.

Zo zijn zijn albasten gestalten ietwat gedrongen zittende figuren wat

de diepe luminositeit van de gevoelige materie bevordert, zo is de witte

marmer een fier en sierlijk gegeven en benadert de geaderde grijze steen

of het graniet een licht geïnterpreteerde antropomorfe aanwezigheid.

Figuratie lijkt een voor de hand liggend gegeven dat ondanks een vrije

interpretatie een eerder klassieke harmonie respecteert.

Toch wijzen enkele inkepingen op een behoefte om zich van een te duidelijk

realisme te bevrijden.

In de gestileerde gestalte staat vaak een ander ritme gegrift.

Wie het werk van

Willy De Meester

hoofdzakelijk als een harmonisch

gegeven interpreteert, zal naar mijn gevoel bijzonder geboeid zijn door

enkele beelden die zich bevrijd hebben van herkenbare referenties.

Zij verrassen omwille van hun sierlijkheid en hun beeldtaal die minder dan

in de rest van zijn werk gehecht lijkt te zijn aan vormelijke criteria.

Die zuiver niet-figuratieve en ook niet-constructieve werken reveleren

een estheet, en een kunstenaar die zijn ritmiek met die van de steen

vereenzelvigt.

Vanuit een meditatie omtrent het lichamelijke groeit, als in een begenadigd

ogenblik, een verfijnde monumentale beweging die in de ruimte binnenglijdt

en terzelfdertijd dat deel van het interieur met haar gestroomlijnd elan

bezielt.

Oostnieuwkerke, 25 september 1998

HUGO BRUTIN

0,82 / 0,25 / 0,20 mazy marmer (B.)