Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6-7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6-7 / 36 Next Page
Page Background

WERKOASE

Een werkoase met voortdurend het gevecht

als van in ‘t harde hout een specht

die ‘t bijltje van zijn bek

er nooit bij nederlegt.

Beeldhouwer met zijn beitel bezig

tot het gepijnigd steen

of ‘t moegemarteld marmer

alles zegt.

Dorp is stilte, en stilte spreekt een taal.

En mogen zij alleen die stilte breken

die menens en zonder omhaal

zo mooi en mooier dan de stilte spreken.

Dorp is een heem om thuis te komen

waar overvloed van zomer puilt

en onder bontmantels van bomen

de schaduw met de stilte schuilt.

En ‘s avonds hangt de maanoorschelp te luisteren

naar ‘t dorp van slaap en ‘t dorp van dood;

en vogels vinden in de duistere

boomkruinmantels een moederschoot.

Misschien omdat wij met herinneringen

steeds dichter bij elkaar zijn toegevaren

tot rakelings de allereerste jaren

van onze kindertijd - dat wij soms zingen:

we horen reeds elkander toe als kind,

toen nog de sterren spraken, kikkers kwaakten

en van de avondstilte stukken maakten

tot in het zwarte zwijgen van de wind.

Daarom zijn het geen zóveel jaar maal twee

dat wij getweeën zijn, maar ook de jaren

tevoren tot waar sterren ogen waren

en onze zate een woonark in de zee.

Daarom, Willy, in welk edel metaal, in welk edel steen moet gij het

meesterwerk van zulk een weergaloos samenzijn uitwerken?

Misschien een eerstvolgende inspiratie.

W-L, 1990

A. DE VOS

0,68 / 0,15 / 0,20 mazy marmer (B.)