Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8-9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8-9 / 36 Next Page
Page Background

Ofschoon de kunst van Willy De Meester nog steeds in volle ontplooiing

verkeert - gelukkig maar - toch kunnen er enkele constanten aangeduid

worden, zowel ethisch als esthetisch.

Hij heeft zich wel een paar keer aan het non-figuratief spel van de loutere

vormentaal gewaagd, maar zelfs de natuurelementen rond zijn verblijf

‘t Leeghoek in Wannegem-Lede kenden geen genade voor die experimen-

tele mobielen.

Een kunstwerk wordt geboren uit een innerlijke drang en bezieling, waarbij

de gehele persoonlijkheid van de kunstenaar tot uiting komt en derhalve

zijn vorm-technische kundigheden op de tweede plaats schuift.

Bij Willy De Meester geldt eerst het idee, dit geheimzinnig conglomeraat

van gedachten, gevoelens, beïnvloedingen, thema’s, levensondervinding en

duidingen, waardoor de kunstenaar zijn eigenheid onvervalst manifesteert.

Hij schept enerzijds beelden gedrongen in een beweging van inkeer en

geborgenheid, een zich afwenden van de hardheid en de wreedheid van

het leven; anderzijds geeft hij uiting aan heel concrete gemoedstoestanden

als afkeer, afweer, verzet, angst, onheil, afgrijzen, dit onder de vorm van

expressieve gebaren en gezichtsuitdrukkingen.

Verschrikking en verdrukking spreken uit onze beelden.

Voorts gaat zijn volle aandacht naar de innige verhouding tussen man en

vrouw, tussen moeder en kind, de verbondenheid binnen het gezin, de

zintuigelijke uitbeelding van de vrouw, de zuivere ontvankelijkheid van het

kind. In die gestalten brengt hij een hymne aan het natuurlijke levensritme

van de mens. Die sculpturale verscheidenheid vertolkt Willy De Meester op

esthetisch vlak door het aanwenden van oervormen als het schelp- en het

golfsymbool, door suggestieve gebaren en door gestalten.

Vandaar de afwisselende vormentaal van statische en dynamische

structuurelementen, nu eens gesloten, gedrongen en abstraherend,

dan weer vervloeiend en uitgebalanceerd. De vormschoonheid kan niet

buiten de innerlijke ontroering; de geestesbewogendheid ontlaadt zich in

geïnspireerde houdingen, waarbij het maniërisme van bepaalde vlakken of

rondingen, de gevoeligheid accentueert. Dit tweevoudig aspect typeert de

huidige beeldhouwkunst van Willy De Meester, die de voorkeur geeft aan de

‘taille directe’ in marmer, albast, witte steen en arduin, maar ook boetseert

voor werk in polyester, brons en tin.

Gent Oktober 1980

JOS MUREZ

0,60 / 0,22 / 0,20 carrara marmer (I.)